Jotunheimen Nasjonalpark

I 1862 døpte Aasmund Olavsson Vinje disse fjella “Jøtunheimen”.

Jotunheimen Nasjonalpark

Få steder i verden ligger nasjonalparkene så tett som i den regionen du befinner deg i nå. Mellom nasjonalparkene finner du flere nasjonalt verdifulle kulturlandskap, flest fredede bygninger i landet og levende tradisjoner knyttet til lokal mat, håndverk, musikk og fangstkultur. I Nasjonalparkriket kan du velge og vrake mellom høydepunkter i norsk natur- og kulturarv. Vi har det du aller helst ønsker deg – ekte, gode opplevelser du vil huske lenge. Velkommen inn i Nasjonalparkriket!
De høyeste fjella I 1862 døpte Aasmund Olavsson Vinje disse fjella «Jøtunheimen». I dag er Jotunheimen navnet vi bruker på dette mektige fjellområdet med de høyeste fjella i Nord-Europa. De fleste toppene over 2000 meter i landet ligger her, med Galdhøpiggen, 2469 m.o.h. og Glittertind, 2464 m.o.h. som de høyeste. Jotunheimen har en mengde breer og mellom de høye fjella og isbreene er det frodige daler og vassdrag med flere store innsjøer. I nasjonalparken er Gjende den største med en lengde på ca. 20 km.

Plante- og dyreliv Jotunheimen har høyderekorden for mange av fjellplantene våre. På Glittertind kan du finne issoleia helt opp til ca. 2370 m.o.h. Flere skogblomster finner også sin høyeste utbredning her. Blant lavlands artene finnes bla. liljekonvall, jordbær, tysbast og krattfiol. Den eneste skogen i nasjonalparken vokser langs Gjende. Bjerkeskogen der vokser helt opp til 1200 m.o.h. Dyre- og fuglelivet skiller seg ikke mye fra det som er vanlig i norske høyfjell. Det er registrert ca. 75 hekkende fuglearter i nasjonalparken. Alle de fire store hjortedyra våre, rein, elg, hjort og rådyr er representerte. Flere vann og vassdrag i Jotunheimen har godt ørretfiske.

Bruken av fjellet Fra gammelt av er bruken av fjellet knyttet til jakt, fangst, fiske og beiting med bufe. På fjellturen kan du finne flere minner etter slik aktivitet. I Jotunheimen ligger forholdene godt til rette for skiturer, fotturer, brevandring og klatring. Store deler av fjellområdet er i dag lagt til rette for friluftsliv med varder og merkede turstier. Flere steder kan du fremdeles utforske tilsynelatende «ukjent land».

Vern I 1980 ble et område på 1145 km2 av Jotunheimen vernet som Jotunheimen Nasjonalpark. Samtidig ble et område på 314 km2 i vest vernet som Utladalen landskapsvernområde. Verneområdene har egne forskrifter for hvordan vi kan ta vare på disse verdiene i et langt tidsperspektiv.

Praktiske opplysninger I nasjonalparken kan du: Ferdes fritt til fots og på ski, raste og telte, plukke bær og sopp, jakte og fiske etter gjeldende regler i området – husk jakt og fiskekort. Det er ikke tillatt å: Skade planter eller forstyrre dyr og fugler unødig, herunder levende og døde tre og busker, bryte løs stein og mineraler, føre inn nye plante-, dyre- eller fiskearter, forurense og forsøple. Det er ikke tillatt å ferdes med motorkjøretøy på land og vann – noen unntak gjelder.

Småviltjakt og fiske I statsallmenning (ca. 99% av nasjonalparken) blir jakt og fiske administrert av det lokale fjellstyret. Det er og jakt- og fiske ordninger på de fleste private områdene. For mer informasjon, kontakt jakt- og fiske ansvarlig i vedkommende kommune.

Nasjonalparkene i Norge – verdt å ta vare på Naturen i Norge er storslått og variert. Enda finnes områder der naturen sine egne lover styrer utviklinga av plante- og dyrelivet. Mange av disse områdene står i fare for å miste særpregede naturkvaliteter, om vi ikke gir disse tilstrekkelig vern. Det er viktig at et utvalg av alle naturtyper blir sikret for ettertiden. Målet er å etablere representative nasjonalparker og andre verneområder fra hav til fjell. I nasjonalparkene våre ønsker vi å ta vare på variasjonen i den norske naturarven, både for naturen sin og vår egen del. Kommende generasjoner har krav på å få oppleve urørt natur, og forskerne må også i fremtiden kunne studere samspillet i slik natur. Nasjonalparkene inneholder noen av våre mest verdifulle naturskatter – la oss sammen ta vare på dem!

Informasjon Norsk Fjellsenter i Lom, autorisert nasjonalparksenter.

Respekt for bre og fjell Det er livsfarlig å gå på bre uten sikringsutstyr. Brevandring må skje med erfaren fører. Husk, at riktig utstyr ikke er nok dersom du ikke kan bruke det. Vurder alltid klær og utstyr før turen. God tur!

Kjekt å vite:

  • Orienter deg om ferdsel i Nasjonalparken og respekter naturen
Fjellstua
Foto : Terje Rakke / NordicInfo
overnatting