Navnet

Hvordan fikk Lemonsjøen navnet sitt?

Mange lurer på hva navnet «Lemonsjøen» betyr. Vi har funnet to historier, noe for enhver smak.

 

Historisk forklaring, fra “Trond O. Haug: Stadsnamn frå Vågå”
Namnet Lemonsjøen vart i 1349 skrivi Lemunsior. Forklaringa på namnet er noko uviss, men tanken på at det kan ha noko med dyreslaget lemen å gjera er avvist av O. Nordgaard.

Eivind Vågslid set namnet i samband med fiske. Han meiner den gamalnorske forma av namnet har vore Lemundsjór, og at ei enda eldre form er Hlemhundr, som da skulle tyde “ein fiskestad attmed eit fiskestenge med ein lem eller ei luke.”

Tilhøva ligg godt til rette for såkalla “sleofiske” ved Lemonsjøosen og nedover elva Grovi, som renn ut or Lemonsjøen. Alf Torp forklarar sleo som ei “slags ruse med glidebrett til fiskefangst i elv”. Det har vore drivi mykje slik fangst av fisk her. Det kan tenkjast at lem (gammalnorsk : hiemmr) kan gå på stengslene som vart sette opp i samband med slikt fiske. I så fall er ikkje Vågslig tolking urimeleg.

 

“Sitron versjon” Tro det eller ei!

For 200 år siden kom en engelskmann, Sir Sun Kis, over fjellet her.

Han så fjell, sol og et nydelig vann. Så leiet han en seter for neste sommer. Sir Sun Kis kom med hest og kjerre fulle av kasser. Disse inneholdt bare sitroner. Sir Sun Kis var avholdsmann, og drakk bare varmt eller kaldt vann med sitron.

Da sommeren og gjestene forsvant, stod det fremdeles kasser med frukt igjen. Saften av disse sitronene rant ut i vannet og gjør at fremdeles har dette vannet en herlig frisk smak og det delikate navnet!

PS, sitroner på engelsk er “lemon”.